Planen - Kulturhuset Birkelundgaard

Gå til indhold

Planen

Historisk > Laden
De politiske rammer for arbejdet

På Kommunalbestyrelsens møde den 8. april blev det besluttet at iværksætte et arbejde, der skal forberede de fysiske/bygningsmæssige ændringer, der forventes gennemført i budgetårene 2015 og 2016. Der er i hvert af årene afsat 2 mio. kr. til at gøre laden mere brugbar til kulturelle aktiviteter - hele året.

Du kan læse nærmere herom ved at klikke her. Der kan du læse forelæggelsen af sagen for kommunalbestyrelsen og kommisoriet for den arberjdsgruppe, hvori også Kulturhuset Birkelundgaard indgår.

Albertslund Posten artikel om mødet i kommunalbestyrelsen, hvor bevillingen til Birkelundgaard blev drøftet kan du læse ved at klikke på nedenstående overskrift:

Lars Toft: Vi kvitterer for det store arbejde med Birkelundgaard Politikerne har sagt ja til at udarbejde en plan, der kan videreudvikle Birkelundgaard som kulturhus.

Som baggrundsmateriale for vor forening er det jo væsentligt, at henholde sig til den låneaftale Kulturhuset har med Albertslund Kommune. Aftalen kan du læse ved at klikke her.
Denne låneaftale er med visse udvidelser i november 2015 forlænget til udgangen af 2020.

De nærmere politiske rammer for arbejder blev fastlagt på mødet i Kommunalbestyrelsen den 8. april 2014.
Du kan følge debatten ved at klikke her og gå ind på dagsordenens punkt 12.

Renoveringen i store træk.

              

Tilbage til indhold