Grundlag - Kulturhuset Birkelundgaard

Gå til indhold

Grundlag

Historisk
Foreningens historiske grundlag - Ide - Mål.Foreningen kom på benene ved Susanne Storm Linds initiativ. Der blev afholdt stiftende generalforsamling for foreningen "Kulturhuset Birkelundgaard" mandag den 24. august 2009. Her mødte ca. 75 interesserede Albertslundborgere op for at høre om - og eventuelt lade sig engagere i den nye forening.

Hensigtserklæring, som den blev formuleret ved foreningens start:

Ideen med Kulturhuset BIRKELUNDGAARD er dannet ud fra et ønske om at bevare og vedligeholde Birkelundgaard som et kulturelt samlingspunkt for borgere og foreninger i Albertslund.

En gruppe borgere med Susanne Storm Lind i spidsen arbejdede mod at danne en egentlig forening, der pålægger sig selv opgaven at realisere forudsætningerne for at skabe et kunstnerisk og kulturelt samlingssted med varierende arrangementer for borgerne i Albertslund.

Målet er at skabe et dynamisk miljø på Birkelundgaard, hvor foreninger og borgere kan afholde en bred vifte af begivenheder med et kunstnerisk og kulturelt sigte.

Foreningen har en af kommunalbestyrelsen godkendt låneaftale med kommunen af 2. februar 2010. Låneaftalen omfatter "have, gårdsplads, lade og efter nærmere aftale med forvaltningen andre lokaler placeret i længerne".

Den daværende aftale blev indgået for en periode regnet fra 1. januar 2010 til 31. december 2015. Kulturhuset har en option, "der tilsiger, at Foreningen Kulturhuset Birkelundgaard i fald aftalens bestemmelser i øvrigt er overholdt, har fortrinsret til og mulighed for at forlænge låneaftalen med yderligere 5 år".

Aftalen blev forlænget november 2015 og gælder nu frem til 31. december 2020. <se aftalens indhold>

Foreningen tæller i dag over 550 medlemmer.Initiativtagerne skrev i 2009 følgende:
Der skal mange hænder til at arbejde videre på ideen, men er vi mange nok,
kan vi i fællesskab nærme os kommunens aktuelle kulturpolitiske målsætning om
anvendelsen af Birkelundgaard til centret for kulturelle aktiviteter.

Tilbage til indhold