Fremtid - Kulturhuset Birkelundgaard

Gå til indhold

Fremtid

Historisk > Laden
*** Fremtids ønsker ***

Laden skal renoveres fra ultimo 2015 - til primo 2016, hvor gården kan fejre sin 100 års "fødselsdag".


Kulturhuset Birkelundgaard var den 25. november 2014 vært, da kommunen inviterede brugerne af Birkelundgård til et 1. møde om renoveringen af laden.
Renoveringen "omfatter en klargøring af rummet til helårsbrug for forskelligartede aktiviteter. Det drejer sig primært om isolering til dagens standard, opgradering af alle indvendige overfalder, etablering af en permanent energirigtig opvarmning og en ny elinstallation og belysning".


Ved mødet blev de afbillede foreløbige skitser til ladens indretning drøftet. Laden skal renoveres fra ultimo 2015 - til primo 2016, hvor gården kan fejre sin 100 års "fødselsdag".
På mødet var der stor ros for de flotte skitser, og især blev der udtrykt glæde over, at man bevarer ladens oprindelige udseende.
På basis af de mange kommentarer, der fremkom under mødet med brugerne, vil arbejdsgruppen, der er nedsat af kommunalbestyrelsen, arbejde videre ud fra denne skitse og de fremførte kommentarer.
Tilbage til indhold