Nutid - Kulturhuset Birkelundgaard

Gå til indhold

Nutid

Historisk > Laden
Første store arrangement i Laden, Julekoncerten 4. december 2016.
Den trofaste hjælpegruppe er kernen i det at drive de mange spændende arrangementer.
Der er dog begrænset plads så indørs arrangementer kan kun have plads til 300 gæster.
Når kulden bider udenfor er laden dejlig lun.
Ovenfor er lidt billeder fra året 2016.

Historisk forløb:
December 2015: Renoveringen af laden og ibrugtagningen  af "den nye lade" i april 2016.
Arbejdet med renoveringen af laden er nu påbegyndt.
-
Kunsthåndværkermarkedet den 6. september 2015 blev foreningens sidste arrangement i "den gamle lade".

Den har været i brug fra den 21. december 2009 - hvor vi afholdt det  første arrangement "Den Store Lysfest" med Jytte Abildstrøm -  og frem  til i dag. I de knap 6 år, der er gået, har laden været rammen om mange  arrangementer med ca. 18.000 gæster.Kulturhuset Birkelundgaard ryddede den 16. september den gamle lade og  "afleverede" den til kommunen, således at renoveringen kan påbegyndes.
-
Inden abejde med renoveringen begynder er der bygningssyn på Birkelundgård.
-
6. oktober 2015 : Kommunalbestyrelsen har  nu sagt ok for igangsættelse af renoveringen af laden.
-
Der var afsat 250.000,- kr i 2014 til at planlægge forbedringerne og i hvert af årene 2015 og 2016 er der afsat 2 mio kr. til udførelsen.


Tilbage til indhold