Corona - Kulturhuset Birkelundgaard

klik her for oversigt >>
Gå til indhold

Corona

  
Siden opdateres løbende på baggrund af de officielle anbefalinger og retningslinjer. Senest opdateret den 24. maj 2020

CORONA - VIRUS og konsekvenser for arrangementer på
Kulturhuset Birkelundgaard.

Som følge af myndighedernes tiltag er der INGEN ARRANGEMENTER i Birkelundladen i perioden frem til den 8. juni 2020. Situationen herefter beror på myndighedernes udmeldinger.

I det omfang det er muligt, vil vi gøre alt, hvad vi kan, for at aflyste arrangementerne kan afvikles på en ny dato. Billetter købt via billet.dk til aflyste arrangementer bliver refunderet efter bestemmelserne nedenfor.

Vi opdaterer løbende disse informationer her på hjemmesiden, og på facebook.com/Birkelundladen Kulturhuset Birkelundgaard, ligesom vi efter behov udsender nyhedsbreve til vores medlemmer.

GENERELT OM REFUNDERING AF BILLETTER
Beløb for billetter købt via billet.dk vil automatisk blive tilbageført til samme konto, som de er betalt fra, dog ikke ekspeditionsgebyret.  

Dette følger reglerne hos billet.dk, hvoraf fremgår, at hvis et arrangement bliver aflyst, bliver billettens pålydende værdi automatisk refunderet tilbage via dit kort til den konto, som beløbet blev trukket fra ved købet. Hvis du har skiftet bank siden billetkøbet, vil den gamle bank normalt fremsende beløbet til din nye bank, når de modtager det. Hvis du ikke modtager det, skal du kontakte din gamle bank. Vi kan ikke sende beløbet til dig, da det ikke længere er hos os.

Se eventuelt mere information på billet.dk

FLYTTEDE OG ÆNDREDE ARRANGEMENTER:

Den 31. marts 2020: Foreningens generalforsamling er udsat
Det er bestyrelsens vurdering, at aflysningen af generalforsamlingen beror på en force majeure situation, så vi kan afvige fra foreningens vedtægter, der siger, at den ordinære generalforsamling skal være afholdt i januar kvartal.

En ny indkaldelse til generalforsamling i foreningen vil blive udsendt med 3 ugers varsel jf. vedtægterne når situationen vi p.t. står i er afklaret.

Den 7. juni 2020: Arrangementet med Bamse Madsen Band er aflyst.
Den 14. juni 2020: Arrangementet med Operettekompagniet er aflyst.

Tilbage til indhold