Corona - Kulturhuset Birkelundgaard

klik her for oversigt >>
Gå til indhold

Corona

  Siden opdateres løbende på baggrund af de officielle anbefalinger og retningslinjer. Senest opdateret den 26. juni 2020

COVID-19 og konsekvenser for arrangementer på Kulturhuset Birkelundgaard
COVID-19 er stadig blandt os. Kulturhuset Birkelundgaard følger derfor de råd og vejledninger, som myndighederne udsteder, når vi afholder arrangementer på Birkelundgaard. Det betyder, at vores arrangementer afvikles under de specifikke betingelser, der er gældende på tidspunktet for arrangementet.

Vi vil via fx nyhedsbreve, Facebook.com/Birkelundladen Kulturhuset Birkelundgaardog her på hjemmesiden holder jer opdateret på de vilkår, som vil være gældende, så følg med på disse medier.

Skullle det ske, at vi vil være nødt til at aflyse et arrangement, da kan henvises til nedennævte om refundering af billetter.
Generelt om aflysning og refundering af billetter
I det omfang det er muligt, vil vi gøre alt, hvad vi kan, for at aflyste arrangementerne kan afvikles på en ny dato. Billetter købt via billet.dk til aflyste arrangementer bliver refunderet, jf. nedenfor.

Beløb for billetter købt via billet.dk vil automatisk blive tilbageført til samme konto, som de er betalt fra, dog ikke ekspeditionsgebyret.  

Dette følger reglerne hos billet.dk, hvoraf fremgår, at hvis et arrangement bliver aflyst, bliver billettens pålydende værdi automatisk refunderet tilbage via dit kort til den konto, som beløbet blev trukket fra ved købet. Hvis du har skiftet bank siden billetkøbet, vil den gamle bank normalt fremsende beløbet til din nye bank, når de modtager det. Hvis du ikke modtager det, skal du kontakte din gamle bank. Vi kan ikke sende beløbet til dig, da det ikke længere er hos os.

Se eventuelt mere information på billet.dk
Flyttede og ændrede arrangementer
Den 31. marts 2020: Foreningens generalforsamling er udsat.
Det er bestyrelsens vurdering, at aflysningen af generalforsamlingen beror på en force majeure situation, så vi kan afvige fra foreningens vedtægter, der siger, at den ordinære generalforsamling skal være afholdt i januar kvartal. En ny indkaldelse til generalforsamling i foreningen vil blive udsendt med 3 ugers varsel jf. vedtægterne når situationen vi p.t. står i er afklaret.

Tilbage til indhold